Varför inte bara använda Google translate?

En översättning från google är idag relativt bra. Problemet uppstår när man hoppas på att kunna översätta hela texter, med avancerat språkbruk, implicit mening, svenska ordspråk eller meningar som inte explixit har samma betydelse. Dessa är några av fallen då google translate fallerar och en professionell och autentiskt översättning är helt oersättbar.