Översättning till och från tyska, engelska, spanska, franska, italienska

När det gäller en översättning till och från tyska, engelska, spanska, så är det viktigt vem du vänder dig till, för inte alla som pratar ett språk är översättare.

När det gäller viktiga sammanhang, måste det vara en korrekt översättning, annars kan det kosta mycket i efterhand.

Dessutom finns det vissa regler när man jobbar som bara proffs-översättare har lärt sig.

Jag läste i åtta terminer för att bli översättare för spanska och svenska, men jag jobbar också med andra språk som tyska, engelska, franska och italienska. 

Som biämne läste jag juridik, sa att jag översätter även juridiska texter utan problem från ett språk till ett annat.

Behöver du en tolk, gäller det samma sak, en tolk har inte bara sekretess- och tystnadsplikt, utan även vara professionell och noggrann medan personen tolkar.